Fázy súťaže

Global Management Challenge sa zvyčajne skladá zo štyroch fáz:

  • 1 kolo
  • 2 kolo
  • Národne finále
  • Medzinárodné finále

Každá fáza sa skladá z piatich rozhodnutí. Víťaz skupiny je tím, ktorý skončí s najväčšou simulovanou cenou akcií.

management