História súťaže

Pôvodne bola súťaž vyvinutá skupinou riadiacich vedcov z University of Strathclyde v Škótsku. Global Management Challenge (GMC) je v súčasnej dobe najpopulárnejšia riadená simulácia na celom svete. Mnoho krajín organizuje miestne súťaže. Medzinárodné finále  spája ľudí z rôznych krajín sveta ako je Brazília, Poľsko, Španielsko alebo Čína.

Na začiatku sedemdesiatych rokov, simulátor sotva opustil učebňu. GMC bol navrhnutý pre oživenie nudy počas štúdia v učebniach ekonómie a manažmentu a taktiež ako demonštrácia kreativity študentov a snahy ukázať ako si študenti predstavujú riadenie úspešnej spoločnosti na trhu.

GMC v tomto prostredí začal prinášať prostriedok k zlepšeniu tímovej spolupráce a lepšieho zvládania správania v podmienkach stresu.

Berúc na vedomie ako bol simulátor vyvinutý uvedomil si mladý univerzitný asistent ústavu ekonomiky a manažmentu Luis Alves Cost potenciál simulátoru a rozhodol sa vyjednať jeho použitie v Portugalsku. Vedel totiž, že pred vstupom Portugalska do Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) krajina potrebuje nájsť vzdelávacie nástroje, ktoré by jej umožnili priblížiť sa európskym štandardom, pokiaľ ide o riadenie kvality a produktivity.

headlines_int_07_01Partner Projektu: Domáce odvlhčovače od spoločnosti Eprofi.sk