Nasledujúca Akcia

Registrovať sa môžete tu: sk.czechgmc.cz

Zahájená registrácia pre ročník 2015/2016
06.05.2015 bola otvorená registrácia do súťaže Global Management Challenge pre ročník 2015/2016. Harmonogram súťaže bude aktualizovaný do konca septembra 2015. Pravidlá súťaže zostávajú nezmenené až na tieto výnimky:

Koordinátor tímu zašle do začatia súťaže na info@czechgmc.cz oskenované občianske preukazy / študentské průkakzy všetkých členov daného tímu. Do predmetu mailu je nutné uviesť názov tímu. Tím, ktorý nedodá potrebné údaje, sa nebude môcť zúčastniť súťaže a bude diskvalifikovaný.

Zamestnanecký tím, ktorý nebude mať na začiatku 1. kola súťaže patróna, či už vlastného alebo prideleného, uhradí účastnícky poplatok 100 Eur vr. DPH. Faktúra za účasť v súťaži bude zaslaná na koordinátora tímu v priebehu 1. kola a musí byť uhradená do konca 1. kola súťaže, inak bude tím diskvalifikovaný.

Web:  www.gmcfinal.com/contentFinale GMC

 

Comments are closed.