Súťaž na Slovensku

Prečo sa zúčastniť?

  • Príležitosť overiť si teoretické znalosti zo školy v praxi a získať potrebné skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia virtuálnej firmy
  • Možnosť porovnať sa s konkurenciou ostatných tímov z radov vysokoškolských študentov a manažérov
  • Študentské tímy môžu v rámci svojich rozhodnutí spolupracovať s pridelenými firemnými patrónmi a majú tak možnosť zoznámiť sa aj s riadením firmy, pod patronátom ktorej sú
  • Celý rad účastníkov v minulosti dostal od firemných patrónov po ukončení súťaže pracovnú ponuku, ako priame pokračovanie vzájomnej spolupráce

Výsledky ročníkov nájdete tu: Link

14. edícia 2015/2016
Otvorenie systému a prihlásenie študentov 1. septembra – 30. októbra 2015
Prezentácia na VŠ 1. – 27. októbra 2015
Sprostredkovanie životopisov partnerom a patrónom 30. októbra – 9. novembra  2015
Slávnostné otvorenie súťaže 11. novembra 2015
1. kolo 12. novembra – 17. decembra 2015
 História spoločnosti 12. novembra 2015
1. rozhodnutie 19. novembra 2015
2. rozhodnutie 26. novembra 2015
3. rozhodnutie 3. decembra 2015
4. rozhodnutie 10. decembra 2015
5. rozhodnutie 17. decembra 2015
2. kolo 4. februára – 10. marca 2016
História spoločnosti 4. februára  2016
1. rozhodnutie 11. februára 2016
2. rozhodnutie 18. februára 2016
3. rozhodnutie 25. februára 2016
4. rozhodnutie 3. marca 2016
5. rozhodnutie 10. marca 2016
Národné finále 17. marca 2016
Galavečer, slávnostné vyhlásenie 24. marca 2016
Medzinárodné finále Macao 18. – 20. apríla 2016

Viac informácií nájdete tu: www.vsfs.cz/gmcsk

Partneri súťaže: J&T Bankaeprofi.cz, STU,

TIP PRE EFEKTIVNOSŤ: Pre kvalitný výkon v každej súťaži je dôležitý aj odpočinok, preto odporúčame zdravotné sedacie vaky. Originálna potlač: tričko s podtlačou v top kvalite.